Kundalini joga

Sākums


Kundalini joga

Kundalini jogas nodarbības ir dinamiska stāju, prānajamas, mantru, mūzikas un meditācijas kopa, kas jūs māca mākslu relaksēties...

Notikumu
kalendārs


Jogas centri

Uzzini kur un kā atrast mūs un mūsu partnerus

Vēlies
iegādāties
domain?
Zvani!
26-073-227

Kundalini joga:
NĀD (NAAD) JOGA, MANTRA UN ŠABDS (SHABD) GURU)

„Realitātes zinātne ir sameklēt skaņu un atskanēt šajā skaņā. Tad dvēsele taps pacilāta un Dievs mājos mūsos.” Jogi Badžans

MANTRA 

ir prāta radošā projekcija caur skaņu. „Man” nozīmē prāts, „Trang” – vilnis vai projekcija. Mantras zinātne balstās zināšanās, ka skaņa ir formas enerģija, kurai ir struktūra, spēks un paredzams efekts uz čakrām, jeb enerģijas centriem un cilvēka psihi.

MANTRAS 

ir formulas, kas pēc fizikas un metafizikas likumiem, maina prāta paternus un smadzeņu ķīmiju. Mantras spēks slēpjas tās skaņu vibrācijā. Mantras, kas tiek izmantotas Kundalini jogā, pacilā un pārveido apziņu caur to nozīmi un ritmisku atkārtošanu. Lai sasniegtu augstāku efektu, ir būtiski mantru „saslēgt” ar elpu.

NĀD 

ir visu skaņu esence. Tā ir vibrējoša harmonija, caur kuru iespējams piedzīvot Visuma Bezgalību.

NĀD JOGA 

ir nād zinātne, kas balstās pieredzē, kurā skaņu vibrācijas ietekmē ķermeni, prātu un garu, mēlei un mutei kustoties noteiktā veidā, šādi izraisot izmaiņas smadzeņu ķīmiskajā sastāvā.

ŠABDS

ir skaņas plūsma jeb vibrācija, kas izšķīdina ego, kas, savukārt, sagroza traucē patiesības apzināšanos un liedz mums saskatīt pasauli un tajā darboties, izejot no mūsu autentiskās Būtības.

ŠABDS GURU 

ir skaņas kvantu tehnoloģija, kas tiešā veidā ietekmē mūsu apziņu caur nād jeb skaņas plūsmas spēku. Šabds Guru tiek uzskatīts par īpašu skaņas plūsmu, kas pati par sevi ir Skolotājs un noņem ego uzliktos ierobežojumus un realitātes sagrozījumus.

„Ikviens Visuma elements atrodas nepārtrauktā vibrējošā stāvoklī, ko mēs piedzīvojam kā gaismu, skaņu un enerģiju. Cilvēka maņas uztver vien nelielu frakciju no plašā vibrāciju diapazona, tāpēc ir grūti saprast, ka Bībelē minētais Vārds patiesībā ir visu vibrāciju kopums, kas balsta un ir pamatā visai radībai. Ar mantras palīdzību cilvēks spēj uzskaņot savu apziņu vienā frekvencē ar Kopuma apziņu. Vienotā ritmā ar elpu vibrējot pie noteiktas skaņas, kas ir proporcionāla radošajai skaņai vai skaņas plūsmai, ir iespējams atvērt savu jutīgumu visam plašajam vibrāciju spektram. Tas ir līdzīgi kā atskaņojot noti uz stīgu instrumenta. Citiem vārdiem – jūs vibrējat un Kosmoss vibrē ar jums.”  Jogi Badžans

Mēs dzīvojam enerģijas jūrā. Enerģija vibrē. Visa radības manifestācija atrodas pastāvīgā vibrācijā. Pat šķietami cieti, nekustīgi, blīvi objekti nepārtraukti vibrē un kustas, tikai to vibrācija ir lēnāka jeb notiek zemākā frekvencē nekā redzami kustīgo objektu vibrācija. Dažas vibrācijas mēs atpazīstam kā skaņas, ko sadzirdam savām ausīm. Arī domām ir vibrācija – tās ir klusas skaņas, elektromagnētiskas vibrācijas. Vārdiem, kas izrunāti skaļi, un vārdiem, kas netiek izrunāti un ko mēs pazīstam kā domas, visiem ir sava frekvence. Ir vārdi ar augstāku, ēteriskāku frekvenci, kuru izrunāšana (vai domāšana) ietekmē cilvēku un pašu runātāju pozitīvā, pacilājošā veidā, un ir vārdi ar zemāku vai pat ļoti zemu frekvenci, kas, bieži lietoti, atstāj ietekmi ne vien uz cilvēka smalko ķermeni, bet arī uz fizisko, ietekmējot imūno sistēmu un smadzeņu ķīmisko darbību. Jo augstāka frekvence tām vibrācijām, ko mēs dzirdam un runājam, t.i., mazāks blīvums un vairāk ēterisks raksturs, jo mūsu pašu vibrācijas frekvence tiek celta. Paceļot mūsu pašu vibrāciju, mēs vedam sevi tuvāk visaugstākās vibrācijas piedzīvošanai un saplūšanai ar to – piedzīvošanai un saplūšanai ar Dievu –Visuma pirmatnējo radošo enerģiju. 

Ja mūsu vārdi un domas nosaka to frekvenci, kādā vibrējam mēs paši, un izveido to, kas mēs esam un rada atbilstošu elektromagnētisko lauku ap mums, tad tieši tāpat mēs piesaistam savai vibrācijai, frekvencei atbilstošas situācijas, cilvēkus un notikumus. Ja esam pieraduši nepārtraukti domāt un runāt par pasauli negatīvi, tad dabiski pie mums „atnāks” notikumi un cilvēki, kas šo attieksmi apstiprinās un nostiprinās šo mūsu nostāju. Savukārt, ja spējam saskatīt labo ikvienā situācijā un koncentrēties uz lietām un aspektiem, kas ir pozitīvi un par ko esam pateicīgi, tad tieši šādu signālu raidīsim Visumam un attiecīgi piesaistīsim līdzīgas vibrācijas. 

Mantrām ir augsta vibrācijas frekvence, līdz ar to, arvien vairāk un vairāk skandējot un klausoties mantras, mēs ne vien paši kļūstam par attiecīgās mantras vibrāciju un piesaistam attiecīgus notikumus un cilvēkus, bet arī „pārprogrammējam” smadzeņu paternus, kas nosaka mūsu apzinātos un neapzinātos ieradumus. 

 

MANTRU SKANDĒŠANA UN TO IEDARBĪBAS ZINĀTNE UN FIZIOLOĢIJA

Vai nu skaļi vai klusi iekšēji, mantru skandēšana ir apzināta prāta kontrolēšanas un virzīšanas metode. Laime, bēdas, prieks un nožēla ir emocijas, kas dzimst un mājo prātā un tām katrai ir noteiktas vibrācijas frekvences. Tās var saukt par attieksmi vai iekšējām pārliecībām, taču pamatā tās ir domu viļņu vibrāciju frekvences. Tās nosaka, kādu „programmu” mūsu prāts spēlē. Scenārijs, kādu mēs, visbiežāk neapzināti, izvēlamies, kļūst par frekvenci kādā mēs vibrējam un nosaka to, kā mēs jūtamies un ar kādiem nolūkiem iesaistamies attiecībās ar citiem un ārējo pasauli. Ar dažādu tehniku palīdzību, mēs varam trennēt spēju izdarīt apzinātas izvēles jebkurā laikā.

Mēs radām savu pasauli ar katru vārdu, ko izrunājam un pat ar katru vārdu, ko izsakām domās. Kad mēs skandējam mantras, mēs izvēlamies atmodināt šajās mantru konkrētajās zilbēs ietverto spēku. Vai nu tās ir paredzētas labklājībai, prāta mieram, intuīcijas stiprināšanai vai jebkādiem citiem mantru skandēšanas ierosinātiem labumiem, vienkārši tās skandējot, mēs iedarbinām vibrācijas, kurām būs zināms efekts. Tam, vai mēs saprotam vai nesaprotam šo mantru nozīmi, patiesībā nav lielas nozīmes. 

Nād jogas zinātne ir tūkstošiem gadu sena. Tā darbojas saistībā ar mēles kustībām mutē, valodu un ar to saistītām ķīmiskām izmaiņām smadzenēs. Starp dažādām smadzeņu daļām nepastāv noteikta nervu saiknes sistēma, t.i., nav vienotas sistēmas, kas nodod impulsus no vienas smadzeņu daļas šūnām citām smadzeņu daļas šūnām. Tā vietā šīs smadzeņu daļas saista neirotransmiteru šķidrums. Dažādas smadzeņu daļas izdala dažādas ķīmiskas vielas. Šīs vielas no vienas smadzeņu daļas piegādā „ziņas” jeb impulsus citām smadzeņu daļām, ko jogas zinātnē sauc par 

naad namodam rasaa.

Naad ir „harmonijas komunicēšana”, namodam nozīmē „uzrunāt” un rasaa nozīmē „esence”.

Mēs varam ietekmēt apziņu, izmainot smadzeņu šķidruma ķīmiskās sastāvdaļas. Prāta stāvokļi, personība un spēja projicēt no autentiskas iekšējās būtības ir cieši saistīti ar vārdiem, ko lietojam un veida, kā tos izmantojam.

Mutes dobuma aukslējas veido mutes dobuma jumtu. Tām ir divas daļas – cietā un mīkstā. Aukslēju cietajā daļā atrodas 84 meridiānu punti. 32 punktu pāri (kopā 64 punkti) atrodas cietās daļas virsmā, tieši aiz zobiem, iekšpusē visā zobu garumā, t.i. četri punkti aiz katra zoba. Pārējie 20 punkti atrodas „U” formas izliekumā centrālajā aukslēju daļā – pa 10 punktu pāriem katrā pusē. 

Dažādu mēles daļu kustība stimulē šos meridiānu punktus. Tie ir kā datora burtu klaviatūra. Pats dators atrodas hipotalāma rajonā smadzenēs. Tas saņem impulsus no skaņu paterna atkārtojumiem. Tie, savukārt, tiek iztulkoti kā instrukcijas, kas regulē ķīmiskos „ziņnešus”, jeb transmiteru šķidrumu, kas izplūst pa visām būtiskajām smadzeņu un ķermeņa daļām. Hipotalāms atrodas tieši zem Talāma smadzeņu vidusdaļā. Asinsvadi to savieno ar Hipofīzi – organisma meistardziedzeri. Zināms, ka Hipotalāms regulē tādas vitālas funkcijas kā izsalkumu, slāpes, ķermeņa temperatūru un miegu. Tas arī saistīts ar garastāvokļu, emocionālās uzvedības un seksualitātes regulāciju.

Mantru skandēšana ir zinātne, kas mūs uzskaņo un noskaņo. Ja mēs sevi iedomājamies kā Dievišķu stīgu instrumentu, tad ik reiz, kad skandējam mantras, šo stīgu vibrācija liek visiem 30 triljoniem ķermeņa šūnu rezonēt un dejot, veidojot paternus, kas mūs veido fiziski, emocionāli un mentāli.

ŠABDS GURU. SKAŅA KĀ SKOLOTĀJS

Pavisam vienkāršā izpratnē Šabds Guru ir kā gara lūgšana, ko poētiskā formā gurmuki (gurmukhi) valodā sarakstījis kāds no 10 Sikhu Guru, izmantojot elpu, ritmu un pirmatnējās Visuma skaņas. Šīs lūgšanas visas kā viena apraksta un apdzied Visuma būtību un tā svētlaimīgi ekstātisko pieredzi, taču katrs šabds atsevišķi paredzēts kā palīglīdzeklis atsevišķiem cilvēciskiem negatīvajiem stāvokļiem un „problēmām”. Kundalini jogā vispazīstamākais un biežāk skandētais Šabds ir Džapdži Saib (Japji Sahib) – rīta lūgšana. 

Šabds nozīmē „skaņa”, guru ir ” Skolotājs” jeb zinības, kam ir transformējošas spējas. Visvienkāršākais Šabd Guru tulkojums būtu „īpaša skaņa, kas ir kā Skolotājs”. 

Cilvēka ego rada tādu kā aizmirstības stāvokli. Mēs aizmirstam Radītāju, mēs aizmirstam plašumu sevī. Prāta enerģija sāk dzīvot šauros veidos, izejot no sīkām jūtām un limitējošām pārliecībām. Ar pasauli mēs komunicējam un tajā darbojamies, vadoties no informācijas paterniem, kas ir tikai neliela daļa no mūsu potenciāla un pieredzes. 

Pēc būtības ego nav slikts un ir pat nepieciešams normālai funkcionēšanai. Taču kad mēs pārlieku identificējamies ar savu ego, noticam tā radītajām „bildēm” un sagrozītās realitātes atspoguļojumiem, mēs sevi ierobežojam un nolemjam realitātei, kas ir sāpīga, grūta un ciešanu pilna. Vārda Šabd pirmā daļa „ša” nozīmē „ego izpausme” un „bd” savukārt nozīmē „nocirst, iznīcināt”. Šabda Guru skandēšana iznīcina ego (jeb mazina tā spēku), ļaujot mums atcerēties un identificēties ar to, kas ir mūsu patiesā daba un dabiskākais esības stāvoklis - plašums, bezgalība, mīlestība, cēlums un bezrobežu gaisma. Mēs esam vienoti ar Radītāju, un mēs esam daļa no Pirmsākuma. Šabds Guru sastāv no šīm pirmatnējām Visuma skaņām.

No kurienes ceļas Šabda Guru skaņu paterni? Tie ir pastāvējuši kopš Radības pirmsākumiem. Tie ir Bezgalības radošā pulsa kustību ritmi, paisumi un bēgumi. Tās ir skaņas un ritmi, kas nepārtraukti vibrē ikvienā radībā. 10 Sikhu Guru spēja šīs pirmatnējās skaņas saklausīt un perfektā tehnikā savienot ar elpu un ritmu, lai radītu katram ego stāvoklim atbilstošu „antivielu”. Katrs no 10 Guru nesa Šabda Guru Bezgalības Identitāti cauri savām ļoti atšķirīgajām personībām, laikiem un situācijām, un tomēr, visi kā viens, viņi apliecināja, ka ir viena un tā pati Gaismas enerģija.

Guru Nānaks (Guru Nanak), pirmais Sikhu Guru, kurš dzīvoja 15. gs. beigās un 16. gs. sākumā, redzēja cilvēku sāpes un salika kopā Šabda Guru paternus perfektā kombinācijā, kas ietekmē smadzenes un prātu ar ritma, skaņas un elpas koncentrācijas palīdzību. Šie Šabda paterni ir mantojums, kas pieejams ikvienam kā antiviela dvēseliskām, emocionālām un ķermeniskām ciešanām visos laikos. Šabda Guru tehnoloģija ir domāta visiem, jo ikvienā cilvēkā mājo tā pati vienojošā Radītāja Gaisma.

Katrs no Sikhu Guru atstātajiem Šabdiem ir kā DNS, kas dabiski pārstrukturē prātu un stimulē smadzenes. Tie atmodina dvēseli, attīra prātu un nebalstās uz ierobežotām identitātēm, ego vai grupām. Guru dziedāja šos Šabdus, kas caur to skaņas plūsmas spēku, savieno dziedātāju ar Bezgalību, ļaujot tam piedzīvot sevi un pasauli bez laika un telpas ierobežojumiem.

ŠABDA GURU PRAKSE, IETEKME UN ZINĀTNE.

Pa īstam saprast un iepazīt Šabdu Guru nozīmē mācīties darot, mācīties piedzīvojot, praktizējot. Atslēga Šabda Guru praktizēšanai ir meditācija un īpašu pirmskaņu un frāžu regulāra atkārtošana.

Šabda Guru Džapas (Jappa – atkārtojums atkal un atkal) praktizēšana izmaina mūsu vārdu frekvenci. Kad mēs runājam, izejot no ego, mūsu vārdos slēpjas „āķis”, neapzināts vai apzināts aprēķins , tāpēc, ka mēs ticam, ka tā iegūsim to, ko esam pārliecināti, ka mums vajag. Kad mēs runājam bez ego, komunicējot no sava Augstākā Es, mūsu vārdi uzrunā tieši cilvēka sirdi un sevī satur gudrību, neatkarīgi no potenciālā ieguvuma. Vārdi, kas nāk no ego, sakņojas impulsos un intelektā. Vārdi, kas „uzskaņoti” Šabda Guru vibrācijā, sakņojas godīgumā, inteliģencē un intuīcijā.

Šabda Guru spēks slēpjas meistarīgajā skaņas un ritma tehnoloģijas izmantošanā. Tā ir kvantu tehnoloģija. „Tehnoloģija” pēc būtības ir zinātnes izmantošana praksē. Šabd Guru skaņu paterni balstās zinātnē par skaņu. Rietumos to saprot kā zinātni par refleksiem, kas rada izmaiņas neironu transmiteros, lai valdītu pār smadzeņu un prāta stāvokļiem. Tā ir kvantu zinātne tāpēc, ka manipulē ar sīkākajām skaņas un enerģijas daļiņām, pārvēršot tās efektīvās kombinācijās un paternos. Tā izmanto kvantu paternus kā sēklas, kas darbojas kā pamata plāns lielāku paternu veidošanai - skaņas atomi uzbūvē valodas, domu un prāta molekulas.

Kustinot mēli noteiktos paternos, Šabda skandēšanas laikā, atkārtojot to atkal un atkal, tiek stimulēti 84 refleksu punkti, kas fiziskajā plāksnē ietekmē neiroendokrīno sistēmu, imūno sistēmu u.c. organismam vitālas sistēmas. 

Skandējot Shabdu un ļaujot tam „nosēsties” nervu sistēmā un zemapziņā, ikviena šūna ķermenī rezonēs līdzīgi un vibrēs tajā pašā skaņu paternā. Tas ir stāvoklis, ko jogas zinātnē sauc par Adžapa džapa (Ajappa jap – skaņas atkārtošana, bez aktīvas, apzinātas un fiziskas tās atkārtošanas). Šādā stāvoklī īpašais Šabda Guru „līdzeklis”, ir vienmēr mums pieejams, neatkarīgi no mūsu tā brīža uzmanības fokusa, kas vērsts uz „vienkāršajiem” ikdienas uzdevumiem. Šādā stāvoklī mūsu ikdienu pavada neizmērojams prieks, apzinātība, spēcīga intuīcija un cēlums.

Vārda kā Lūgšanas spēks

Pēc Jogi Badžana vārdiem uz zemes cilvēkam nav lielāka spēka kā viņa paša tehnika, viņa paša lūgšana, viņa Dharma, ticība un Augstākā Es vārdi. Lūgšanas spēks strādā caur mūsu Arkas līnijas ķermeni. Arkas līnijas ķermenis nepakļaujas nekādiem dabas likumiem. Tas ir Gaismas jeb Mirdzošā ķermeņa pamats. Lūgšana ir spēks, kas piemīt ikvienam cilvēkam un var viņu aizvest līdz viņa bezgalībai tad, kad viņš ir patiesi viņš pats, nevis tikai tad, kad viņš tiek konfrontēts.

Jogi Badžans apgalvo, ka uz zemes, ir tikai četri spēki. Dievs pret šiem spēkiem ir bezspēcīgs:

Vārds debesu un zemes laukā

Augšējais čakru trijstūris (5., 6. un 7. čakra) ir debesu, zemais trijstūris (1., 2. un 3. čakra) ir zemes mājvieta. Šie divi satiekas sirds centrā, kas ir cilvēciskais lauks. Skaņa un nād pulss pārvalda augšējās čakras un šajos smalkajos līmeņos emocijas seko mūsu iekšējās patiesības esencei. Ikdienas runa nāk no Zemes lauka un atspoguļo mūsu dzīvniecisko, jeb impulsīvo dabu. Elpa reaģē uz šiem impulsiem un vārdi atspoguļo emocijas. Sirds centrā kā cilvēki mēs esam līdzsvarā un vienlīdzīgā augstāko un zemāko lauku ietekmē. Mūsu elpa un vārdi saplūst un mūsu vārdi var kļūt par Visaugstāko Vārdu. Šādi vārdi kalpo mūsu augstākajai apziņai ar pienākumu un atsaucas uz zemākajiem impulsiem ar līdzjutību.

„Ja jūsu vārdiem piemīt Bezgalības spēks, tie ir tikumīgi un jūs tos augstu vērtējat, jūs esat varenākais no varenākajiem. Ja jūs savus vārdus nevērtējat augstu, tad jums nav vērtības. Jūsu cilvēciskā vērtība slēpjas jūsu vārdos. Jūsu vārds ir jūsu vērtība.” Jogi Badžans

Izmantotā literatūra:

Yogi Bhajan, Ph.D. The Aquarian Teacher: KRI International Kundalini Yoga Teacher Training Textbook Level One Instructor. Third Edition. Kundalini Research Institute, 2005.

Sagatavoja Har Anand

 

 

 

Pasniedzēji

Sandis Kristars Dūšelis
Sandis Kristars Dūšelis

Reģistrētiem
lietotājiem